GeoSpectrum - Przykładowy przekrój sejsmiczny podłużny wykonany w celu rozpoznania zasięgu głębokościowego składowiska odpadów komunalnych

GeoSpectrum – Przykładowy przekrój sejsmiczny podłużny wykonany w celu rozpoznania zasięgu głębokościowego składowiska odpadów komunalnych