GeoSpectrum - Przykładowy zinterpretowany profil sejsmiczny MASW 1D

GeoSpectrum – Przykładowy zinterpretowany profil sejsmiczny MASW 1D