Schemat koncepcyjny kolejnych etapów konstrukcji obrazu 3D dla wyników mapowania georadarowego

Schemat koncepcyjny kolejnych etapów konstrukcji obrazu 3D dla wyników mapowania georadarowego