GeoSpectrum - Przykładowy przekrój georadarowy nawierzchni drogi asfaltowej

GeoSpectrum – Przykładowy przekrój georadarowy nawierzchni drogi asfaltowej