GeoSpectrum - Przekrój georadarowy wzdłuż drogi kołowania na lotnisku z naniesioną interpretacją geofizyczną

GeoSpectrum – Przekrój georadarowy wzdłuż drogi kołowania na lotnisku z naniesioną interpretacją geofizyczną