Pomiar georadarowy w celu rozpoznania struktury gruntów, granic geotechnicznych oraz spękań w masywie skalnym podczas prac budowlanych

Pomiar georadarowy w celu rozpoznania struktury gruntów, granic geotechnicznych oraz spękań w masywie skalnym podczas prac budowlanych