GeoSpectrum - Sejsmiczny przekrój tomografii refrakcyjnej dla potrzeb projektowych posadowienia biurowca na terenie pogórniczym

GeoSpectrum – Sejsmiczny przekrój tomografii refrakcyjnej dla potrzeb projektowych posadowienia biurowca na terenie pogórniczym