GeoSpectrum - Zbocze ze znacznymi ruchami osuwiskowymi, u podnóża którego przebiega droga gminna

GeoSpectrum – Zbocze ze znacznymi ruchami osuwiskowymi, u podnóża którego przebiega droga gminna