Model obliczeniowy, powstały z przekroju geologiczno-inżynierskiego zbocza

Model obliczeniowy, powstały z przekroju geologiczno-inżynierskiego zbocza