Przekrój sejsmiczny pomiarów refrakcyjnych na osuwisku w warunkach fliszu karpackiego

Przekrój sejsmiczny pomiarów refrakcyjnych na osuwisku w warunkach fliszu karpackiego